Tel & Zalo : 0283 8124 899 - 0979 330 855 | Email: sales.online@giahoi.com.vn

HỆ THỐNG SIÊU THỊ

 

Sản phẩm Gia Hồi hiện đang phân phối tại các hệ thống siêu thị sau:

 
- Hệ thống siêu thị CO.OP MART

- Hệ thống siêu thị VINMART
 
- Hệ thống siêu thị BIGC
 
- Hệ thống siêu thị LOTTE
 
- Hệ thống siêu thị EMART
 
- Hệ thống siêu thị SATRA MART